Fauré Requiem. een paar opmerkingen over de grote vorm.      

Het gregoriaanse requiem, van vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, bestaat uit de volgende delen:
Introïtus: requiem aeternam
Kyrie
Graduale: Requiem aeternam
Tractus: Absolve
Sequentia: Dies Irae
Offertorium: Domine Jesu Christe
Sanctus
Agnus Dei
Communio: Lux aeterna
 
Fauré wijkt in zijn Requiem op een paar momenten af van bovenstaande liturgische opbouw en van de vorm die we zo goed kennen van de Requiems van Mozart en Verdi. Fauré laat Graduale en Tractus weg, in die tijd niet ongebruikelijk.
Maar het meest opvallend is dat het Dies irae ontbreekt. Nu valt al bij het eerste beluisteren van het Requiem van Fauré het zachtmoedige en troostrijke karakter van de muziek op. Dat besefte Fauré terdege. "Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf."
Die heftige Dies irae-scene over het Laatste Oordeel kwam ongetwijfeld niet overeen met Fauré's karakter en zijn persoonlijke gedachten over de dood:
Maar zo zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven naar de blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring.
Maar het Dies irae is niet helemaal uit zijn Requiem verbannen. Het Pie Jesu dat Fauré als los deel toevoegde ontleent zijn tekst aan het lieflijke laatste vers van het lange Dies irae-gedicht.
Opvallend is dat Fauré na het Sanctus het aansluitende Benedictus heeft weggelaten hoewel de zachtmoedigheid van die tekst zo goed bij het stuk had gepast.
Fauré laat ook na het Agnus Dei het Lux aeterna weg dat we zo goed kennen van Mozart en Verdi. Het Libera me en In Paradisum dat hij er nog aan toevoegde behoren niet meer tot de eigenlijke requiem-mis, maar bij de teraardebestelling.
 
Mozart 1. Introitus     Dies irae     Offertorium     Sanctus&Benedictus ------------     Agnus Dei     Lux Aeterna --------------- --------------
Verdi 1. Introitus 2. Dies irae 3. Offertorium 4. Sanctus&Benedictus ------------ 5. Agnus Dei 6. Lux Aeterna 7. Libera Me --------------
Fauré
 
1. Introitus
 
----------------
 
2. Offertorium
 
3. Sanctus -----------
 
4. Pie Jesu
 
5. Agnus Dei
 
    --------------
 
6. Libera Me
(met Dies irae)
7. In Paradisum