Rossini, Petite messe solennelle                                                                                                woensdag 13 februari 2013

Van Giacchino Rossini's Petite messe solennelle bestaan 4 verschillende versies:
Orig.('original') is de originele versie uit 1864 voor 2 piano's en harmonium.  Het manuscript wordt bewaard door de Fondazione Giacchino Rossini in Pesaro, de geboorteplaats van Rossini.
Orch.
('orchestra') is de orkestversie uit 1866-7. Rossini orkestreerde zijn messe op aandrang van vrienden en journalisten die uitvoeringen in een grote kathedraal voorspelden. Alleen kreeg Rossini die het geluid van jongensstemmen verafschuwde geen pauselijke dispensatie om zijn messe met vrouwenstemmen in de kerk uit te voeren. Daardoor bleef de orkestversie tijdens zijn leven onuitgevoerd. Er is altijd veel kritiek geweest op de orkestratie en Rossini zelf gaf de voorkeur aan de originele versie.
Red.('reduced') zijn de op Orig. gebaseerde gedrukte versies die vanaf drie maanden na Rossini's dood (november 1868) vanaf februari 1869 verschenen in Frankrijk, Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten. Door het weglaten van piano-2 is een versie voor 1 piano en harmonium onstaan. Het is de vraag of deze ingreep de instemming van Rossini zou hebben gehad. Rossini heeft het uitgeven van de messe altijd geweigerd en dit gebeurde in de maanden na zijn dood. Rossini's weduwe heeft de rechten van de Petite messe al snel na zijn dood verkocht.
Corr.(Corrupted) is de meest curieuze versie die vrijwel gelijktijdig met Red. (in 1869?) verscheen bij Ricordi in Milaan.
Het gaat hier om een op basis van Orch. gemaakt 'klavieruittreksel' van de orkestpartituur voor piano en harmonium, waarbij piano en harmonium alleen harmonisch overeenstemmen met het orkest maar idiomatisch volkomen afwijken van Rossini's originele schrijfwijze voor piano's en harmonium.
                                                 Orig.   →  Orch.   Corr.
                                                
                                                 Red.
 
Uitgaven.
Orig.
Oxford University Press, edited by Nancy P. Flemming.
Deze eerste moderne uitgave van de originele versie zal lange tijd de standaardeditie zijn.
Orch.
Orkest: 3223 - 44(+2cornet)40 pk 2 hp str. Ricordi (huur); Kalmus (koop).
Red.
Nancy P. Flemming noemt Brandus&Dufour, Parijs; Chappell, London; Oliver Ditson, Bostron en Schotts Shne, Mainz.
Corr.
Ricordi, Milaan. Nancy P. Flemming telde 26 uitgaven in de periode 1888-1970, waaronder Kalmus.