Nummering der Psalmen.                                                                                        articles               home                    

 

De nummering van de psalmen in de Hebreeuwse bijbel wijkt af van die in de Griekse en Latijnse vertalingen.

Deze laatste vertalingen voegen Psalm 9&10 samen tot één psalm (Ps. 9) evenals Psalm 114&115 (Ps. 113).

Daarentegen wordt Psalm 116 wordt gesplitst (Ps. 114& 115)  evenals Psalm 147 (Ps. 146&147).

Ook in de diverse bijbelvertalingen worden afhankelijk van de oorspronkelijke taal deze verschillende tellingen gebruikt.

Soms is het daarom even zoeken als naar een bepaalde psalm wordt verwezen. Als bijvoorbeeld Ps.34 wordt genoemd kan ook Ps.33 of Ps.35 zijn bedoeld.

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijkheden.

 

 

 

Concordantietabel  psalmnummers

Hebr

Gr / L

1-8

1-8

9

9

10

11-113

10-112

114

113

115

116

114

115

117-146

116-145

147

146

147

148-150

148-150