De roos als symbool voor Maria en Jezus.    articles          home                                       13-02-2013
 
Roos=Maria
De roos is een veelgebruikt symbool voor Maria als Moeder Gods in de late middeleeuwen, zoals onderstaande voorbeelden  illustreren. In de Ceremony of Carols (1943) van Benjamin Britten wordt op een anonieme 14e eeuwse tekst gezongen: 
 
There is no rose of such vertu
As is the rose that bare Jesu.
Alleluia.
 
Exact hetzelfde beeld vinden we in Brittens Hymn to the Virgin:
 
Lady, flower of everything,
Rosa sine spina,
Thou bare Jesu, Heaven's King,…
 
Ook het waarschijnlijk uit de 16e eeuw stammende Duitse kerstlied Es ist ein Ros entsprungen dat vooral in de zetting van Praetorius bekend werd is oorspronkelijk een Maria-lied met 23 coupletten, waarin Maria de roos was die bezongen werd.
 
Roos/Reis=Jezus
Onder invloed van de reformatie ontstonden op de melodie van Es ist ein Ros / ein Reis entsprungen protestantse tekstvarianten waarin Christus als de roos en Maria als het middel om de roos voort te brengen werd bezongen:
 
Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd....
 
Dat is ook veel meer bijbelgetrouw. Immers, de joden zagen de Messias al als de zoon van David, een roos (rijsje: wat oprijst, ein Reis), scheut, loot aan de wortel van Isaï. Bij die profeet lezen we:
 
Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï,
een telg ontbloeit aan zijn wortel.
(Jesaja 11,1 - Willibrord vertaling).
 
© 2004, Daan Admiraal